АЖЛЫН ТАЙЛАНГАА ТАНИЛЦУУЛЛАА

2021-02-23

Аймгийн Засаг дарга болон Засаг даргын тамгын газрын дарга, мэргэжилтнүүдэд Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын 2016-2020 онд хийсэн ажлын тайлан, 2020-2024 оны Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 4 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгах ажил, 2021 онд хийгдэх онцлох ажлын талаарх мэдээллийг танилцууллаа.

Санал асуулга

Та манай байгууллагын цахим хуудаснаас ямар төрлийн мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР