Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргатай 2019 оны үр дүнгийн гэрээ байгууллаа

2019-02-15

2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр Увс аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын дарга Ц.Энхбаатар нь Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын дарга Ц.Ганхүүтэй  Төрийн албаны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ дагуу 2019 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулж гарын үсэг зурлаа.

Уг гэрээгээр Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын үйл ажиллагааг оновчтой төлөвлөж хэрэгжүүлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг чанд сахин, сонирхлын зөрчилгүй шударга, хариуцлагатай ажиллах, төсвийн шууд захирагчийн тухайн жилд гүйцэтгэх үүрэг, хүлээх хариуцлагыг тодорхойлж өглөө.

Санал асуулга

Та манай байгууллагын цахим хуудаснаас ямар төрлийн мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР