Үйл ажиллагаа

2019-02-18Газар тариалангийн зориулалтаар худалдан өмчлөх
2019-02-18Газар эзэмших гэрээ, гэрчилгээний хугацаа сунгах үйл ажиллагаа
2015-01-12Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР