Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.

2017-10-30

Увс аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажлыг НҮБ-ийн хөгжлийн хөтөлбөр, Монгол улсын Баруун бүсэд газрын доройтол, хөгжлийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн хамгаалахыг нэвтрүүлэх нь төслийн санхүүжилтээр "Вектор мэп" ХХК гүйцэтгэж байна. Энэ ажлын хүрээнд 2017 оны 10 дугаар сарын 28-29-ны өдрүүдэд Түргэн, Давст сумдад ажиллаж сумдын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, багийн Засаг дарга нар, Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтэн, малчид, иргэд, төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оролцуулан хэлэлцүүлэг хийж сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд санал авах болон хээрийн судалгааны ажлыг "Вектор мэп" ХХК-тай хамтран зохион байгууллаа.

Санал асуулга
© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР